Warsztat i wulkanizacja

Zespó? serwisowy ?wiadczy nast?puj?ce us?ugi z zakresu wulkanizacji i naprawy samochodów ci??arowych:

  • wymiana opon,
  • naprawa ogumienia,
  • komputerowe wywa?anie kó?,
  • naprawy bie??ce ci?gników siod?owych i naczep,
  • wymiana oleju i filtrów,
  • diagnostyka komputerowa.
 
transport krajowy i mi?dzynarodowy
prze?adunki i za?adunki wagonów
Warsztat i wulkanizacja bukowno