G?ówny zakres dzia?alno?ci naszej firmy jest transport, który obejmuje takie dzia?ania jak:

  • transport krajowy,
  • transport mi?dzynarodowy,
  • spedycj?,
  • transport materia?ów sypkich wywrotkami,
  • transport materia?ów sypkich cemento - naczepami (silo truck)
  • transport kontenerów
 
transport krajowy i mi?dzynarodowy
prze?adunki i za?adunki wagonów
Warsztat i wulkanizacja bukowno