Us?ugi prze?adunkowe

W zakresie prze?adunku towarów nasza oferta obejmuje prze?adunki i roz?adunki:

  • naczep ci??arowych,
  • towarów sypkich,
  • biomasy,
  • kontenerów,
  • tankkontenerów.

Oferujemy Pa?stwu prze?adunki w relacjach podanych poni?ej:

  • wagon szerokotorowy - wagon normalnotorowy,
  • wagon szerokotorowy - samochód ci??arowy,
  • wagon normalnotorowy - samochód ci??arowy,
  • samochód ci??arowy - samochód ci??arowy.
 
transport krajowy i mi?dzynarodowy
prze?adunki i za?adunki wagonów
Warsztat i wulkanizacja bukowno